Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 3.5 Ogłoszenie o zamówieniu unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Organizacja usług szkoleniowych, doradczych i specjalistycznych w projekcie Centrum Wsparcia Wodziny w Powiecie Bolesławieckim z podziałem na 2 zadania"

WIZ.272.1.21.2018 „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 – trasa nr 8”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 25 października 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 25 października 2018...

Zatrzymaj banner przewijany