Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.10.2018 "Dostawa mebli, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia sali do Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu w ramach programu pn. "Dobry zawód twoją szansą - poprawa warunków nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego"

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 28 maja 2018 r. w sali nr 101 o...

WIZ.272.1.9.2018 Zmiany nr 1 do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2321D – ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami”

Ogłoszenie nr 500088432-N-2018 z dnia 23-04-2018 r. Bolesławiec: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 546023-N-2018 Data: 19-04-2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bolesławiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 23082929800000, ul. Armii Krajowej 12, 59-700...

WIZ.272.1.9.2018 „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2321D – ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 9 maja 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 9 maja 2018 r. w sali nr 101 o...

WIZ.272.1.8.2018 „Raciborowice Górne – Żeliszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”

UWAGA: Oferty winny być złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec, Biuro Podawcze w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, w dniu 27 kwietnia 2018 r. w sali...

Zatrzymaj banner przewijany