Przetargi

WIZ.272.1.9.2018 Zmiany nr 1 do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2321D – ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami”

Ogłoszenie nr 500088432-N-2018 z dnia 23-04-2018 r.
Bolesławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546023-N-2018
Data: 19-04-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Bolesławiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 23082929800000, ul. Armii Krajowej   12, 59-700   Bolesławiec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 323 258, e-mail k.rybak@powiatboleslawiecki.pl, faks 757 323 250.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatboleslawiecki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 2321D – ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami tj. odnowę nawierzchni jezdni (długość: ok 350,00 m) oraz remont chodników, na działkach nr 172, 159, 47 obręb Bolesławiec, w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2321D – ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami”. 2. Przewiduje się wykonanie, m.in. następujących robót budowlanych: 1) Rozebranie krawężników betonowych – 730,00 m, 2) Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem – 760,00 m, 3) Ustawienie obrzeży betonowych – 225,00 m, 4) Wykonanie nawierzchni chodnika – 1367,00 m2, 5) Wykonanie nawierzchni jezdni – 2520,00 m2, 6) Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek, kratek i włazów – 51 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, tj.: 1) Opis techniczny, 2) Przedmiar robót, 3) Mapy poglądowe, 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Ww. dokumenty stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 2321D – ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami tj. odnowę nawierzchni jezdni (długość: ok 350,00 m) oraz remont chodników, na działkach nr 172, 159, 47 obręb Bolesławiec, w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2321D – ul. Mostowa w Bolesławcu wraz z chodnikami”. 2. Przewiduje się wykonanie, m.in. następujących robót budowlanych: 1) Rozebranie krawężników betonowych – 730,00 m, 2) Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem – 760,00 m, 3) Ustawienie obrzeży betonowych – 225,00 m, 4) Wykonanie nawierzchni chodnika – 1367,00 m2, 5) Wykonanie nawierzchni jezdni – 2520,00 m2, 6) Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek, kratek i włazów – 32 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, tj.: 1) Opis techniczny, 2) Przedmiar robót, 3) Mapy poglądowe, 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Ww. dokumenty stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

 

                                                                                                                   WICESTAROSTA BOLESŁAWIECKI

                                                                                                                             Tomasz Gabrysiak

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23 kwietnia 2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Rendecka-Woch/Krzysztof Rybak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2018 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Rybak
Ilość wyświetleń: 151
23 kwietnia 2018 09:26 Krzysztof Rybak - Opublikowanie dokumentu.
23 kwietnia 2018 09:25 Krzysztof Rybak - Dodanie załącznika [przedmiar_po_zmianach__23042018.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 kwietnia 2018 09:24 Krzysztof Rybak - Dodanie załącznika [zmiany_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany