Sprawozdania inne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z realizacji w 2012 r. Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2015 oraz Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji w 2012 r. Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2015 oraz Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012

Sprawozdanie z realizacji w 2011 r. Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2015

Sprawozdanie z realizacji w 2011 r. Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Bolesławieckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2015 Zagadnienia wstępne: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta

Zatrzymaj banner przewijany