Zamówienia do 30 000 euro (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ORG.272.2.3.2012 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Bolesławiec, dnia 07.08.2012 r. Znak sprawy ORG.272.2.3.2012 Zawiadomienie o wyborze Starosta Bolesławiecki zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego powyżej 3 000 euro netto a poniżej 14 000 euro netto, polegającego na wykonywanie usług obejmujących ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych...

ORG.272.2.3.2012 Zaproszenie do składania ofert na usługi z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów

ORG. 272.2.3.2012 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nie przekraczających w złotych równowartości 14 000 euro STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec www.boleslawiec.pl www.bip.powiatboleslawiecki.pl Wydział Organizacyjny tel 75 7351876 e-mail: organizacyjny2@powiatboleslawiecki.pl ...

ORG.272.2.1.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi z zakresu obsługi geodezyjnej

Bolesławiec, dnia 07.05.2012 r. Znak sprawy ORG.272.2.1.2012 Zawiadomienie o wyborze Starosta Bolesławiecki zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego powyżej 3 000 euro netto a poniżej 14 000 euro netto, w celu zamówienia usługi polegającej na obsłudze geodezyjnej w celu...

ORG.272.2.2.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi z zakresu wyceny nieruchomości

Bolesławiec, dnia 2 maja 2012 r. Znak sprawy ORG.272.2.2.2012 Zawiadomienie o wyborze Starosta Bolesławiecki zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego powyżej 3 000 euro netto a poniżej 14 000 euro netto, polegającego na świadczeniu usług z zakresu wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału...

ORG. 272.2.2.2012 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne o równowartości nie przekarczającej 14 000 euro netto na usługi z zakresu wyceny nieruchomości

ORG. 272.2.2.2012 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nieprzekraczających w złotych równowartości 14 000 euro STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec www.boleslawiec.pl www.bip.powiatboleslawiecki.pl Wydział Organizacyjny tel 75 7351876 e-mail: organizacyjny2@powiatboleslawiecki.pl ...

ORG. 272.2.1.2012 - Zaproszenie do składnia ofert w postępowaniu o zamówienie którego równowartośc nie przekarcza 14000 euro netto na usługi związane z obsługą geodezyjną

ORG. 272.2.1.2012 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nieprzekraczających w złotych równowartości 14 000 euro STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec www.boleslawiec.pl www.bip.powiatboleslawiecki.pl Wydział Organizacyjny tel 075 7351876 e-mail: organizacyjny2@powiatboleslawiecki.pl ...

WIZ.272.2.6.2012- zawiadamienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego poniżej 14.000 euro netto na Wykonanie wraz z montażem tablic pamiątkowych projektu pn. „Odkryj urok Borów Dolnośląskich – kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego subregionie Bory Dolnośląskie” z dnia 18.04.2012 r.

WIZ.272.2.6.2012 Bolesławiec, dnia 18 kwietnia 2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Powiat Bolesławiecki zawiadamia o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego poniżej 14.000 euro netto na Wykonanie wraz z montażem tablic pamiątkowych projektu pn. „Odkryj urok Borów Dolnośląskich – kampania promocyjna na...

WIZ.272.2.6.2012 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM TABLIC PAMIĄTKOWYCH PROJEKTU PN. „ODKRYJ UROK BORÓW DOLNOŚLĄSKICH – KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W SUBREGIONIE BORY DOLNOŚLĄSKIE”, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

Odkryj urok Borów Dolnośląskich – kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie” Nr projektu: RPDS.06.05.00-02-014/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa...

Zatrzymaj banner przewijany