Zamówienia do 30 000 euro (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OSZ. 7040.18.2013 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze Powiatu Bolesławieckiego (przed ich pochowaniem) do najbliższego prosektorium.

OSZ. 7040.18.2013 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nie przekraczających w złotych równowartości 14 000 euro STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec www.powiatboleslawiecki.pl www.bip.powiatboleslawiecki.pl Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia tel. 75 735 18 55,...

ORG.272.2.2.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego powyżej 3 000 euro netto a poniżej 14 000 euro netto, dot. usługi prowadzenia nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa na terenie Powiatu Bolesławieckiego

Bolesławiec, dnia 04.12.2013 r. Znak sprawy ORG.272.2.2.2013 Zawiadomienie o wyborze Starosta Bolesławiecki zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego powyżej 3 000 euro netto a poniżej 14 000 euro netto, dot. usługi prowadzenia nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa...

ORG.272.2.2.2013 Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości przekraczającej 3.000 euro netto a nieprzekraczającej 14.000 euro netto

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 33.III /07 Starosty Bolesławieckiego Bolesławiec, dnia 18.11.2013r. ……………………………………… (pieczęć zamawiającego) ORG. 272.2.2.2013 Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego o wartości przekraczającej...

ORG. 272.2.2.2013 Zapraszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Usługa nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa”

ORG. 272.2.2.2013 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nie przekraczających w złotych równowartości 14 000 euro STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec www.powiatboleslawiecki.pl www.bip.powiatboleslawiecki.pl Wydział Organizacyjny Tel. 75 7351876 e-mail: organizacyjny@powiatboleslawiecki.pl ...

WIZ.272.2.1.2013 Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu w ramach tzw. pierwszego wyposażenia.

Treść zapytania znajduje się w załączniku. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy.

ORG. 272.2.1.2013 Ogłoszenie o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu”

Bolesławiec, dnia 04.03.2013 r. Znak sprawy ORG.272.2.1.2013 Zawiadomienie o wyborze Starosta Bolesławiecki zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego powyżej 3 000 euro netto a poniżej 14 000 euro netto, pn. „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na...

ORG. 272.2.1.2013 Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu”

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień nie przekraczających w złotych równowartości 14 000 euro STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2 59-700 Bolesławiec www.powiatboleslawiecki.pl www.bip.powiatboleslawiecki.pl Wydział Organizacyjny Tel. 75 7351876 e-mail: organizacyjny@powiatboleslawiecki.pl Zapraszam do...

Zatrzymaj banner przewijany