Rejestr Stowarzyszeń w Powiecie Bolesławieckim

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr Stowarzyszeń wpisanych do KRS

Ostatni załącznik zawiera najnowszą aktualizację rejestru stowarzyszeń na czerwiec 2018 r.

Organizacje pozarządowe posiadające status OPP

Załącznik zawiera aktualizację rejestru stowaryszeń, posiadających status organizacji pożytku publicznego - stan na listopad 2012 r.

Rejestr Fundacji

Załącznik zawiera aktualizację rejestru fundacji na czerwiec 2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna

Załącznik zawiera aktualizację ewidencji ochotniczych straży pożarnych działających na terenie ppowiatu Bolesławieckiego na listopad 2012 r.

Uczniowskie Kluby Sportowe

Aktualna (stan: czerwiec 2018 r.) ewidencji uczniowskich klubów sportowych działających na terenie Powiatu Bolesławieckiego

Kluby Sportowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Bolesławieckiego

Załączniki zawiera aktualizacje rejestru klubów sportowych - stan na czerwiec 2018 r.

Zatrzymaj banner przewijany