Rejestr Stowarzyszeń w Powiecie Bolesławieckim

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kluby sportowe wpisane do KRS

Ostatni załącznik zawiera aktualizację ewidencji klubów sportowych wpisanych do KRS - stan na maj 2019 r.

Stowarzyszenia Zwykłe

Ostatni załącznik zawiera aktualizację ewidencji stowarzyszeń zwykłych - stan na maj 2019 r.

Stowarzyszenia wpisane do KRS

Ostatni załącznik zawiera aktualizację rejestru stowarzyszeń - stan na maj 2019 r.

Rejestr Fundacji

Załącznik zawiera aktualizację rejestru fundacji - stan na maj 2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna

Załącznik zawiera aktualizację ewidencji ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu bolesławieckiego - stan na maj 2019 r.

Uczniowskie Kluby Sportowe

Aktualna ewidencja uczniowskich klubów sportowych działających na terenie Powiatu Bolesławieckiego - stan na maj 2019 r.

Kluby Sportowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Bolesławieckiego

Załączniki zawiera aktualizacje ewidencji klubów sportowych - stan na maj 2019 r.

Zatrzymaj banner przewijany