Rejestr Skargi i Wniosków kierowanych do Rady Powiatu

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr Skarg i Wniosków kierowanych do Rady Powiatu - rok 2013

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW 2013 (stan na 21.06.2013) L.p. Data wpływu Skarżący /wnioskodawca Przedmiot skargi/wniosku Podmiot właściwy do rozpatrywania Sposób załatwienia Termin załatwienia Uwagi Komisja Rewizyjna Organ niższego stopnia Inny Ustawowy Rzeczy- wisty 1 11.02.2013 Mieszkaniec...

Rejestr Skarg i Wniosków kierowanych do Rady Powiatu - rok 2012

L.p. Data wpływu Przedmiot skargi/wniosku Podmiot właściwy do rozpatrywania Sposób załatwienia Termin załatwienia Uwagi Komisja Rewizyj- na Organ niższego stopnia Inny Ustawowy Rzeczy- wisty ROK 2012 1 20.01.2012 skarga na wydanie nieprawidłowych wypisów z rejestru gruntów zawierających-według...

Rejestr Skarg i Wniosków kierowanych do Rady Powiatu - rok 2011

L.p. Data wpływu Przedmiot skargi/wniosku Podmiot właściwy do rozpatrywania Sposób załatwienia Termin załatwienia Uwagi Komisja Rewizyj- na Organ niższego stopnia Inny Ustawowy Rzeczy- wisty ROK 2011 1 16.02.2011 skarga na złą pracę SOR-u w Bolesławcu Dyrektor SP ZOZ w Bolesławcu przekazanie...

Zatrzymaj banner przewijany