Petycje - informacje ogólne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zasady wnoszenia petycji do organów Powiatu Bolesławieckiego

Zgodnie z ustawą z dnia 11.07.2014 r. o petycjach która weszła w życie 6 września 2015 r. osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów, może do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi...

Zatrzymaj banner przewijany