Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim

 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2019 r.:

 

 1. Punkty prowadzone przez Powiat:

 

 1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 pokój nr 4 (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

a)      od poniedziałku do czwartku: w godz. 11.00 – 15.00,

b)      piątek: w godz. 8.00 – 12.00.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:

1)     adwokat Michał Chudzik,

2)     adwokat Daria Mularska,

3)     adwokat Justyna Olechnowicz,

4)     adwokat Agnieszka Śmigalska,

5)     adwokat Marcin Zatwarnicki

 

 1. Punkt w Nowogrodźcu – siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53, pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

a)      poniedziałki i piątki w godz. 8.00 – 12.00,

b)      wtorki w godz. 9.40 - 13.40,

c)      środy w godz. 8.30 - 12.30,

d)      czwartki w godz. 9.00 - 13.00.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:

1)      poniedziałek - radca prawny Daria Ziemiańska - Stanek,

2)      wtorek - radca prawny Szymon Biniaszczyk,

3)      środa - radca prawny Eliza Polachowska,

4)      czwartek - radca prawny Sylwia Mikołajczyk,

5)      piątek - radca prawny Sylwia Borodyn

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w ww. punktach po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 75 612 17 19, czynnym codziennie w następujących godz.:

poniedziałek: 7.30 – 17.00,

wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,

piątek – 7.30 – 14.00.

 

 1. Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Górze, ul. Stefana Batorego 8, 56 - 200 Góra - organizację pozarządową, która  została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy
  w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek:    od godz. 15.00 do godz. 19.00,

Wtorek:           od godz. 14.30 do godz. 19.00,

Środa              od godz. 7.30 do godz. 12.00,

Czwartek         od godz. 14.30 do godz. 19.00,

Piątek              od godz. 7.30 do godz. 12.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni: Szymon Biniaszczyk i Paweł Hryń.

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 731 21 07, wew. 33.

 

 1. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40, punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnictwo jest świadczone w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek:    od godz. 14.00 do godz. 18.00,

Wtorek:           od godz. 8.00 do godz. 12.30,

Środa              od godz. 13.30 do godz. 18.00,

Czwartek         od godz. 8.00 do godz. 12.30,

Piątek              od godz. 10.30 do godz. 15.00.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy doradca: Arkadiusz Krzemiński. 

 

Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 730 10 36.


Na wizytę u prawników osoby uprawnione mogą się także umówić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: a.guzik@powiatboleslawiecki.pl lub k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl.  


Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Od 1 stycznia 2019 r. z bezpłatnych usług prawników będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie takie podpisuje się podczas wizyty u prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Usługi prawnicze będą zatem dostępne zarówno dla osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się z zadłużeniami itp.

 

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie osoby uprawnionej składane podczas wizyty u prawnika, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

-        prawo rodzinne,

-        prawo pracy,

-        ubezpieczenia społeczne,

-        sprawy administracyjne,

-        prawo podatkowe,

-        sprawy cywilne,

-        sprawy karne,

-        prawo podatkowe,

-        przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-        poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

-        wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

-        sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

-        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bolesławiecki w porozumieniu z gminami: Nowogrodziec, Osiecznica
i Warta Bolesławiecka.

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2018 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Jędrzejczyk
Ilość wyświetleń: 1644
14 czerwca 2019 13:25 (Anna Tarnawska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2019 13:24 (Anna Tarnawska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2019 13:23 (Anna Tarnawska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany