Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o dniu wolnym

Szanowni Państwo ! Informujemy, że dzień 27 grudnia 2013 r. jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.

Obwieszczenie Starosty Bolesławieckiego o wydaniu decyzji nr 618 w sprawie znak WAB.6740.6.37.2013

OBWIESZCZENIE STAROSTY BOLESŁAWIECKIEGO z dnia 15 listopada 2013r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. 1, art.11fust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

OSZ.526.3.2013 Oferta realizacji zadania publicznego – możliwość zgłaszania uwag

OSZ.526.3.2013 Oferta realizacji zadania publicznego – możliwość zgłaszania uwag W trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaje zamieszczana oferta realizacji zadania publicznego pn. „Oswoić wodę – grupowa terapia ruchowa...

Ogłoszenie na wybór realizatora „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 – 2018

Załącznik do uchwały nr 281/13 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia lipca 2013 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak wAB.6740.1.65.2012

Bolesławiec, dnia 16 lipca 2012r. WAB.6740.1.123.2012 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia się, ż

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - WAB.6740.1.65.2012

Bolesławiec, dnia 11 maja 2012r. WAB.6740.1.65.2012 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowani

Zatrzymaj banner przewijany