Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WIZ.272.1.13.2013 -Przebudowa drogi Nr 2271D Osiecznica - Przejęsław

Bolesławiec: Przebudowa drogi Nr 2271D Osiecznica - Przejęsław. Numer ogłoszenia: 300374 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Bolesławiecki , pl. Marszałka...

WIZ.272.1.11.2013 - Postępowanie o zamówienie publiczne na budowę chodników :Zadanie 1 – Budowa chodnika w Raciborowicach przy drodze Nr 2278D. Zadanie 2 – Budowa chodnika w Szczytnicy przy drodze Nr 2286D. Zadanie 3 – Budowa chodnika w Wykrotach przy drodze Nr 2279D.

Bolesławiec: Zadanie 1 - Budowa chodnika w Raciborowicach przy drodze Nr 2278D. Zadanie 2 - Budowa chodnika w Szczytnicy przy drodze Nr 2286D. Zadanie 3 - Budowa chodnika w Wykrotach przy drodze Nr 2279D. Numer ogłoszenia: 294850 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

WIZ.272.1.10.2013- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Bolesławiec, dnia 17 lipca 2013r. WIZ.272.1.10.2013 Dot. przetargu nieograniczonego; WIZ.272.1.10.2013 „Termomodernizacja wraz z wymianą okien w budynku przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu ”. ZAWIADOMIENIE Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo...

WIZ.272.1.14.2013.Wykonanie robót budowlanych pn.Termomodernizacja wraz z wymianą okien w budynku przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu.

Bolesławiec: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych pn.Termomodernizacja wraz z wymianą okien w budynku przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu. - znak WIZ.272.1.14.2013 Numer ogłoszenia: 286724 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

WIZ.272.1.2.2012 - odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z ogłoszonym przetargiem pn. „Opracowanie i publikacja insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie w gazecie ukazującej się na terenie Dolnego Śląska oraz promocja projektu”.

Bolesławiec, 27 marca 2012 r. WIZ.272.1.2.2012 Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z ogłoszonym przetargiem pn. „Opracowanie i publikacja insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie w gazecie ukazującej się na terenie Dolnego Śląska...

WIZ.272.1.2.2012 - Opracowanie i publikację insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie w gazecie ukazującej się na terenie Dolnego Śląska oraz promocję projektu

Bolesławiec: Opracowanie i publikacja insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie w gazecie ukazującej się na terenie Dolnego Śląska oraz promocja projektu Numer ogłoszenia: 85788 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Zatrzymaj banner przewijany